Skip to main content

انتخاب موضوع مورد نظر

تخفیف

دوره ( ICDL (International Computer Driving License یکی از معتبرترین دوره های آموزشی شناخته شده کامپیوتر، در سطح بین المللی است که توسط دولت ها، مجامع کامپیوتری و شرکت های خصوصی مورد تایید قرار گرفته است این دوره برای افرادی تدوین گردیده است که با کامپیوتر هیچ آشنایی ندارند و یا اطلاعات مختصری از کامپیوتر دارند و می خواهند با طی نمودن این دوره معتبر بین المللی و کسب مدرک آن، دانش و سواد کامپیوتری مورد نیاز جوامع کنونی را کسب نموده و یا دانش خود را ارتقاء بخشند. آنچه در این دوره ها آموزش داده می شود می تواند برطرف کننده نیازهای تخصصی و یا عمومی فرد در هر رشته اعم از فنی و مهندسی، مدیریت، حسابداری و مالی و … باشد.

مزایای ICDL برای افراد : این طرح برای کمک به افراد در منزل و محل کار در نظر گرفته شده است .این مدرک در صورت ارائه به کارفرما، نشان میدهد که فرد، دارای قابلیتهای تایید شده و به روز است ICDL .به افراد بی تجربه در زمینه کامپیوتر، کمک میکند با فراگیری مفاهیم اولیه مهارتهای کامپیوتری، ماهرانه و با اعتماد به نفس با کامپیوتر کار کنند.

مزایای ICDL :

ICDL هزینه های پشتیبانی IT را کاهش می دهد.

ICDL قابلیت کامپیوتری کارمندان را تضمین می کند.

ICDL  سطوح توانایی IT را در یک سازمان تضمین می کند.

ICDL برای کارمندان، مهارت های کامپیوتری قابل ملاحظه ای ایجاد می کند.

ICDL از وقت تلف شده ناشی از فقدان دانش و روشهای کاری غیر موثر IT میکاهد.

ICDL تعریفی از استاندارد و مقیاسی دقیق برای مهارت های کامپیوتری بوده که در سطح بین المللی مورد تایید است.

ICDL هم اکنون یکی از معتبرترین مدرک کامپیوتری در سطح جهان است که این مقبولیت، مرهون ارتباط آن با تمام افراد و پشتیبانی و کنترل سازمان های حامی آن است.

با ثبت نام در این دوره مهارت آموز ، 7 دوره زیر را آموزش دیده و در پایان دوره موفق به دریافت مدرک فنی و حرفه ای خواهد شد :

  • مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • سیستم عامل Windows
  • اینترنت و پست الکترونیکی
  • نرم افزار واژه پرداز Word
  • نرم افزار صفحه گسترده Excel
  • نرم افزار پایگاه داده Access
  • نرم افزار ارائه مطلب POWER POINT
اگر از این موضوع خوشتان آمد لطفا آنرا به دیگران انتشار دهید