Skip to main content

انتخاب موضوع مورد نظر

تخفیف

در ابتدا ضمن تشکر از اعتماد شما در انتخاب این آموزشگاه، باعث افتخار خواهد بود تا برای ارائه دوره های آموزشی مختلف در خدمت شما باشد .

مجتمع آموزشی آنجو ( شاهد ) با اتکا به تجارب شرکت بهندرایانه (شروع فعالیت از سال 1373) و آموزشگاه شاهد (شروع فعالیت از سال 1379) با بیش از بیست و هفت سال سابقه کار در شهر رشت مشغول به فعالیت است. این آموزشگاه زیر مجموعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کشور و  وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و به عنوان مسئول اجرای آموزش های فنی و حرفه ای، دوره های آموزشی را برای ارتقاء مهارت در متقاضیان برگزار می نماید.

مجتمع آموزشی آنجو ( شاهد ) امیدوار است که با تکیه بر توان تیم حرفه ای و با تجربه ی خود ، دوره های آموزشی مناسبی را در اختیار دوست داران علوم فنی و مهندسی قرار داده و بدین وسیله بتوان قدمی هر چند کوچک در راستای ارتقاء سطح مهارتی شهروندان عزیز بر دارد.

دوره های آموزشی این آموزشگاه در شاخه های زیر برگزار می گردد:

دوره های آموزشی آزاد
دوره های کسب دیپلم آموزش و پرورش (نظام جدید)
دوره های تکمیل واحد های درسی جهت اخذ دیپلم آموزش و پرورش (ترک تحصیل کرده ها – نظام قدیم – دیپلم دوم)
دوره های مهارت آموزی جهت اشتغال در بخش خصوصی و دولتی
دوره های کسب مهارت جهت مهاجرت و اشتغال در خارج از کشور
دوره های تقویتی دروس مدارس و دانشگاهها

قابل ذکر است که شما با انتخاب دوره های آموزشی استاندارد و قبولی در آزمون رسمی سازمان فنی حرفه ای ، موفق به اخذ مدرک رسمی سازمان شده و از مزایای فراوان این مدرک برخوردار خواهید شد.

اگر از این موضوع خوشتان آمد لطفا آنرا به دیگران انتشار دهید